Dotace

2010 - 2011

evropský sociální fond v ČR


Zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců PNsP, s.r.o.

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. provozuje zdravotnické služby - preventivní, diagnostickou, lékařskou, ústavní péči a lékárenskou pro všechny věkové skupiny klientů, včetně 24 hodinové lékařské pohotovosti pro děti, dorost a dospělé. Součástí nemocnice je také poskytování sociálních služeb a provoz léčebny dlouhodobě nemocných. Komplex činností, kde jsou propojeny nejrůznější obory zdravotnické péče, provozuje od roku 2002. Dlouhodobým cílem společnosti je zajistit spokojenost pacientů zkvalitněním poskytovaných služeb a kontinuálním zvyšováním kvalifikace svých zaměstnanců.


Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L, s.r.o. získala dotaci z "Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost" vyhlašovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí, výzva č. 35 "Školení je šance".


Název oblasti podpory je "Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků", číslo projektu - CZ.1.04/1.1.02/35.00315.


Naše žádost byla nejenom úspěšná, ale také patří mezi nejlépe hodnocené výběrovou komisí, která se zabývala výběrem grantových projektů, předložených do výzvy č. 35 "Školení je šance". Podřipská nemocnice k 1.1.2010 zahájila realizaci projektu vzdělávání zaměstnanců s názvem "Zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců PNsP, s.r.o.", který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců Podřipské nemocnice s cílem zvyšování jejich adaptability a zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Projekt bude trvat dva roky.


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.