Dotace

Krajský úřad: Vyhlášení výzvy k podání

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. vyhlašuje výzvu k podání nabídek
na "Nákup elektricky polohovatelných lůžek včetně příslušenství".