Dotace

Město Roudnice nad Labem

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o získala od města Roudnice nad Labem na rok 2010 dotaci v oblasti poskytování sociálních služeb.

Celková výše dotace 962 000 Kč je rozdělena na jednotlivé sociální služby:

Denní stacionář 442 000 Kč
Pečovatelská služba 520 000 Kč

Dne 1. února 2011 byla odeslána na magistrát města Roudnice nad Labem závěrečná zpráva a vyúčtování poskytovaných sociálních služeb za rok 2010 - denní stacionář a pečovatelská služba.


Denní stacionář (5496002) Pečovatelská služba (8917425)
Celkové náklady 1 399 207,89 Kč 4 567 602,30 Kč
Platby od klientů 196 273,30 Kč 2 079 271,53 Kč
Příspěvek - stát 548 000 Kč 1 646 000 Kč
Příspěvek - město 442 000 Kč 520 000 Kč
Zisk / ztráta - 212 934,59 Kč - 322 330,77 Kč

Děkujeme za poskytnutí finančních prostředků.

Poskytnuté služby, které si město Roudnice nad Labem objednalo, a které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění:

Rok 2010

Služby sociální péče 962 000 Kč
Lékárenská pohotovost 109 000 Kč
Lékařská služba první pomoci 500 000 Kč
Celkem 1 571 000 Kč

Rok 2009

Služby sociální péče 1 850 000 Kč
Zajištění spec. třídy MŠ 156 500 Kč
Léková pohotovost 0 Kč
Lékárenská pohotovost 0 Kč
Lékařská služba první pomoci 500 000 Kč
Celkem 2 781 100 Kč

Rok 2008

Služby sociální péče 1 920 900 Kč
Léková pohotovost 161 000 Kč
Lékárenská pohotovost 100 000 Kč
Lékařská služba první pomoci 890 000 Kč
Celkem 3 071 900 Kč