Dotace

Ministerstvo práce a sociálních věci

V souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice Ministerstava práce a sociálních věcí ČR (MPSV) získala Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o . na rok 2010 dotaci v oblasti Podpora poskytování sociálních služeb.

Celková výše dotace 2 194 000 Kč je rozdělena na jednotlivé sociální služby:

Denní stacionář 548 000 Kč
Pečovatelská služba 1 646 000 Kč

Dne 1. února 2011 byla odeslána na MPSV ČR závěrečná zpráva a vyúčtování poskytovaných sociálních služeb za rok 2010 - denní stacionář a pečovatelská služba.


Denní stacionář (5496002) Pečovatelská služba (8917425)
Celkové náklady 1 399 207,89 Kč 4 567 602,30 Kč
Platby od klientů 196 273,30 Kč 2 079 271,53 Kč
Příspěvek - stát 548 000 Kč 1 646 000 Kč
Příspěvek - město 442 000 Kč 520 000 Kč
Zisk / ztráta - 212 934,59 Kč - 322 330,77 Kč

Děkujeme za poskytnutí finančních prostředků.