5. ODBORNÉ SYMPOZIUM

Novinky

5. ODBORNÉ SYMPOZIUM5. ODBORNÉ SYMPOZIUMpublikováno: 14.8.2017

Ve dnech 7. a 8.9. 2017 pořádá chirurgické oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou již páté odborné sympozium pod záštitou Města Roudnice nad Labem, s garancí České společnosti úrazové chirurgie a České chirurgické společnosti. Tato prestižní událost nabídne kromě řady přednášejících lékařských kapacit z oboru chirurgie, také doprovodný program pro širokou veřejnost. Na návštěvníky sympozia čeká prohlídka opravené chirurgie, nového vybavení, zdravověda a další zajímavé doprovodné akce.

Registrace odborníků a detailní program na: http://www.bos-congress.cz/ops2017