Aktuální informace z nemocnice

Novinky

Aktuální informace z nemocniceAktuální informace z nemocnicepublikováno: 26.10.2020

Roudnická nemocnice vyčlenila 20 lůžek pro pacienty s nemocí COVID19. Na tomto oddělení je plně zabezpečen provoz jak pro pacienty, tak pro personál. Na těchto lůžkách poskytujeme péči o nejlehčí pacienty, u nichž je potřeba aplikace kyslíku. V rámci koordinace péče v kraji, pacienty, kteří vyžadují intenzivní péči na lůžkách JIP a ARO, předáváme podle volné kapacity do jiných zařízení v kraji. Nejčastěji do Ústí n. L. Tím je aktuálně plně zajištěna péče pro pacienty z našeho regionu.
 

Pro veřejnost, která má zájem o testování na COVID19 metodou PCR - odběrové místo v areálu PNsP, Alej 17. listopadu 1101, (vchod hlavním vjezdem) a je určeno pouze pro samoplátce (sami si uhradí odběr).
 

Otevírací doba odběrového místa je úterý a čtvrtek 12.00 – 15.00 hod. Na test se můžete objednat online. Pacienti indikovaní KHS nebo praktickým lékařem se řídí KHS oficiálně vydaným seznamem odběrových míst, které jsou pro ně určeny (Litoměřice, Ústí nad Labem).
 

V případě jiných zdravotních potíží se nemusíte obávat přijít do nemocnice, poskytneme Vám bezpečnou péči v rozsahu našich možností. Naše nemocnice dodržuje maximální hygienická opatření. Aby bylo možno tato opatření dodržovat je velmi důležitá i Vaše pomoc.
 

Věnujte prosím pozornost informacím z MZČR, viz níže. Naleznete zde pravidla, jak postupovat v případě, že máte příznaky, pozitivní test nebo pokud přijdete do kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Chráníte tím sebe i personál v naší nemocnici, bez kterého není možné péči poskytovat.
 

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost a pochopení.

PNsP


Přílohy