Objednat se a nečekat Prověřte si zdraví Vašich ledvin
Novinka

AMBULANTNÍ PORODY- INFORMACE

Novinky

AMBULANTNÍ PORODY- INFORMACEpublikováno: 26.3.2014

Vážená a milá maminko.
Chtěli bychom Vás informovat o možnosti ambulantního porodu v naší nemocnici, který je schválen ministerstvem zdravotnictví od začátku roku 2014. Česká neonatologická společnost nadále doporučuje hospitalizaci novorozence spolu s matkou alespoň do 72 hodin a to z důvodu možné manifestace různých patologických stavů, které se nejlépe a nejrychleji řeší na odborném pracovišti. V posledních letech roste počet maminek, které se rozhodnou z různých důvodů rodit doma, což přeci jen představuje riziko komplikací, které se v domácích podmínkách h mohou řešit buď velmi obtížně anebo vůbec ne. Ambulantní porod je jakýsi kompromis mezi porodem doma a hospitalizací, kdy se na jedné straně eliminuje několikadenní pobyt v nemocnici, maminka je ve svém známém domácím prostředí ještě týž den, ale zároveň jde o nesrovnatelně bezpečnější variantu porodu, kdy maminka nemusí mít takový strach z možných porodních komplikací a poruch porodní adaptace novorozence.
Pokud si bude matka přát odejít i se svým dítětem domů v den porodu, poskytli jsme Vám zde na těchto stránkách všechny důležité informace. Před tím, než nastoupíte do nemocnice k porodu, je dobré mít s sebou písemný souhlas svého praktického pediatra s předčasným převzetím dítěte do jeho péče. Formulář spolu s ostatními dokumenty včetně negativní reverzu je k dispozici na našich webových stránkách ke stažení.

Novorozenec při prospuštění po ambulantním porodu by měl splňovat tato kritéria:

Především nesmí být patrná patologie, která přímo novorozence ohrožuje na životě. Jedná se o poruchy základních životních funkcí, tzn. poruchy dýchání, porucha vědomí, známky těžkého krvácení, oběhová porucha včetně poruchy prokrvení, srdeční arytmie či slyšitelný srdeční šelest, zjevná těžká vrozená vývojová vada, vážnější stupeň nezralosti (pod 34+0.t.g.) a těžká hypotrofie (porodní hmotnost pod 2300g). V tomto krajním případě jste povinna uposlechnout lékaře a ponechat své dítě v nemocnici, protože v tento moment jde Vašemu děťátku opravdu o život.

V případě, že děťátko není přímo ohroženo na životě, ale existují určitá potenciální rizika, která jsou vyjmenována níže, lékař Vám tato rizika vysvětlí a doporučí setrvání v nemocnici. V tomto případě Vás ale nutit již nemůžeme, máte právo se svobodně rozhodnout sama, zda-li v nemocnici opravdu zůstanete nebo zda i přes vysvětlení odejdete v den porodu domů. Bude však nezbytně nutné podepsat negativní reverz, a to i v případě, že nebudou přítomná žádná z níže vyjmenovaných rizik. V negativním reverzu budou individuálně konkrétní rizika vyjmenována. Zároveň budete mít povinnost dostavit se na ambulantní kontrolu druhý i třetí den po porodu, a to buď na naší ambulanci nebo na ambulanci svého praktického pediatra. Třetí den budou provedena u Vašeho děťátka screeningová vyšetření, včetně odběru na vrozené metabolické vady, tzv. „patičky“.

Riziková kritéria, kde ale nejde o aktuální alteraci životních funkcí:

-porodní hmotnost pod 2,5 kg -porod instrumentální (císařský řez, kleště, vakuumextraktor) -porod mimo termín (do 37+0 a nad 41+6) -známky a rizika diabetické fetopathie ( cukrovka u matky, PH nad 4 kg, prosáknutí podkoží, vstupní hypoglykémie)
-pozitivní kultivace streptococcus agalactiae u matky bez dostatečné antibiotické profylaxe -předčasný odtok plodové vody déle než 18 hodin, horečky u matky
-známky nedostatku kyslíku neboli hypoxie plodu (zkalená plodová voda, patologie na monitoru CTG, Apgar skore 3 a méně v 1.minutě, laboratorní. známky hypoxie plodu)
-nápadná časná žloutenka již bezprostředně po porodu

Pokud odejde matka i s dítětem domů v den porodu, je povinností matky:
-sdělit jméno a adresu PLDD, výhodu je mít písemný souhlas PLDD
-podepsat negativní reverz, který musí být správně vypracován- specifikovány rizika
-druhý den nutná ambulantní kontrola celkového stavu u nás nebo u PLDD
-mezi 48.a72.hodinou nutná opět kontrola + screeningy (oči, patičky, kontrola celk. stavu, kojení a pití, ikteru), možno i u PLDD, což si musíme ale telefonicky ověřit

V případě nespolupráce matky:
-pokud opustí oddělení bezprostředně po porodu a v případě, že dítě je ohoržené na životě (kriteria viz výše) anebo nepodepíše-li negativní reverz, nutno volat policii, sociálku a jejího pediatra, je-li znám
-pokud není dítě ohroženo na životě a nepodepíše-li negativní reverz a nehodlá-li přijít na ambulantní kontrolu, nutno zavolat PLDD a pokud ten nebude souhlasit s převzetím do péče, nutno volat sociálku. Policii není nutno volat
-pokud bude dítě v pořádku, matka podepíše negativní reverz, ale nebude-li PLDD souhlasit s předčasným převzetím do péče, musí matka přijít na naší ambulantní kontrolu. Pokud se nedostaví, opět nutno volat sociálku.