Chirurgie Zprávy z nemocnice
Novinka

Endoskopické pracoviště získalo osvědčení od MZ

Novinky

Endoskopické pracoviště získalo osvědčení od MZpublikováno: 12.7.2016

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je od 30.6. 2016 GASTROENTEROLOGICKÁ ambulance PNsP zařazena do preventivního vyšetřevacího programu rakoviny tlustého střeva. Tímto se naše pracoviště zařadilo mezi renomovaná endoskopická centra typu Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, FN Motol nebo IKEM.

Na vyšetření se můžete objednat na Tel: 416 858 431 od pondělí do čtvrtka vždy po 13 hodině.

Na screeningové vyšetření karcinomu kolorekta má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin pro karcinom kolorekta. Pro osoby s pozitivní osobní či rodinnou anamnézou rizika karcinomu kolorekta jsou vypracovány jednotlivé dispenzární programy, lišící se dle stupně rizika.