Historický rozkvět roudnické nemocnice

Novinky

Historický rozkvět roudnické nemocniceHistorický rozkvět roudnické nemocnicepublikováno: 14.5.2017

Jaké jsou jeho příčiny a je i podobně optimistický pohled ředitele Mgr. Tomáše Krajníka na české zdravotnictví?Pane řediteli, v měsíci dubnu dosáhla Podřipská nemocnice s poliklinikou několika významných rekordů. Za všechny jmenujme např. 725 hospitalizovaných pacientů nebo 200 porodů za první 4 měsíce. V čem vidíte příčinu těchto úspěchů?

Jako rodinná nemocnice jsme se plně soustředili a soustředíme především na zvýšení komfortu pacientů a to jak z pohledu interiéru, tak i služeb spojených s objednáváním a návštěvami lékařů. Ano, i při letmé návštěvě nemocnice není snad nikoho, kdo by za poslední 4 roky, kdy jste ve funkci ředitele nezaznamenal obrovskou řadu změn a vylepšení, kterými nemocnice prošla či prochází. Jako soukromé zdravotní zařízení však nedosahuje na dotační tituly jako jiné městské/ krajské nemocnice? Nebudu zakrývat, že toto vše mě stálo obrovské úsilí a spoustu práce. Navzdory omezenému rozpočtu jsou tyto změny realizovány z našich zdrojů a vlastními silami, o to více mě pozitivní ohlasy těší! Do stavebních úprav a přestaveb se zapojili zaměstnanci nemocnice, celá moje rodina (včetně mojí ženy, která např. dohlíží na jednotný design interiérů). Ze všech těchto faktorů může pacient cítit zájem mnoha lidí a zaměstnanců.

Některé krajské, dokonce i fakultní nemocnice se potýkají s nedostatkem financí a zadlužují se. Mediálně bývá jako východisko prezentováno převzetí silnou finanční skupinou jako je např. AGEL, Penta, Krajská zdravotní… Vnímáte to podobně?

Z mého pohledu už snad nelze najít někoho tak naivního, kdo by se mohl domnívat, že cílem finančních skupin bude saturovat dluhy někoho jiného. Jejich jediným cílem je zisk a tomu přizpůsobí vše. Roudnická nemocnice není součástí žádné finanční skupiny ani sítě a přesto je schopná ziskového výsledku a mnohamiliónových investic do zaměstnanců i vybavení. To se mi daří především díky moderním metodám ekonomického řízení společnosti.Kvůli nemocnici jsem opustil svoji práci v nadnárodní zahraniční společnosti, proto jsem rád, že tato pro mě nelehká změna měla smysl a společně se nám podařilo vrátit roudnickou nemocnici na výsluní, tedy tam, kam dle mého názoru patří. Z tohoto důvodu vidím řešení českého zdravotnictví v nastavení rozumných ekonomických mechanismů a zamezení čerpání neoprávněných výhod některým nemocnicím (vyšší platby za výkony, cílené dotace z veřejných prostředků atd.)

Do zdravotnictví jste přišel z naprosto odlišného oboru. Co pro Vás bylo největším překvapením, ať už v pozitivním či negativním slova smyslu?

Velmi negativně vnímám státem tolerované rozdíly v platbách za výkony (ty dosahují i více než 100% rozdílů), s korupcí spjaté udělování neoprávněných výhod některým nemocnicím (udělování dotací aj.) nebo neproplácení tzv. nadlimitní péče zdravotními pojišťovnami (nejenže nám zdravotní pojišťovny tuto péči neproplatí, navíc nás v následujících letech nutí ošetřit tyto nadlimitní počty neproplacené péče, abychom dosáhli alespoň stejné úhrady). Naopak velmi pozitivně vnímám charaktery a pracovní nasazení některých pracovníků v tomto oboru. Bez tohoto nasazení a obětování se, by české zdravotnictví už dávno zkolabovalo.