Hloubkové obstřiky páteře pod CT navigací

Novinky

Hloubkové obstřiky páteře pod CT navigacíHloubkové obstřiky páteře pod CT navigacípublikováno: 28.1.2019

Periradikulární terapie (PRT) hloubkový obstřik pod CT navigací

Oddělení radiodiagnostiky PNsP rozšiřuje kapacitu o tento typ léčby bolestí páteře. Nejčastější indikaci k cílenému obstřiku je protruse či výhřez ploténky, stavy po operacích ploténky, degenerativní změny, zúžení páteřního kanálu v bederní oblasti. K výkonu indikuje pacienty lékař – specialista na základě svého odborného posouzení a výsledků předcházejícího zobrazovacího vyšetření. Úspěšnost - úleva od bolesti - je udávána mezi 65-85%, často efekt přetrvává měsíce, někdy roky a může dojít i k trvalé úlevě. Je možné také opakování obstřiku – dle dosaženého efektu.

Provedení

Výkon je poměrně rychlý a představuje krátké vyšetření úseku páteře, který již před výkonem vymezil indikující lékař ( zpravidla neurolog), přesné zaměření umístění jehly, za aseptických podmínek je pak zaveden hrot velmi tenké jehly do blízkosti kořene, zkontrolována poloha jehly pod CT, popřípadě provedena korekce polohy a následně aplikována léčebná směs Marcainu ( anestetikum) a Diprophosu či Depo Medrolu ( protizánětlivý a protiedematozní účinek).

Rizikovost výkonu je poměrně malá, vzhledem k přesnému zavedení a kontrolám polohy jehly. Vedlejším efektem je necitlivost dolní končetiny, která postupně vymizí, z toho to důvodu je však nutno mít u vyšetření doprovod a odvoz!


Co je potřeba k výkonu?
Žádanku na ošetření - včetně konkrétní indikace lokálního znecitlivění.

Kde se bude výkon provádět?

Na radiodiagnostickém oddělení PNsP, na vyšetřovně CT.

Jak se mám připravit na výkon?

Výkon se provádí ambulantně, není třeba žádná speciální příprava, protože však budete ležet po určitou dobu (15 – 30 minut) na břiše, je vhodné, aby Vaše poslední jídlo bylo lehké a minimálně s odstupem 3 hodin od výkonu.

Co se děje po výkonu?

Po výkonu setrváte cca 20 minut v čekárně CT, poté můžete s doprovodem odejít (zajistíte si doprovod).

 

Chcete se dozvědět více o PRT? Přečtěte si rozhovor s radiologem v přiloženém vydání Zpráv z nemocnice! 


Fotogalerie