Internista radí: ovlivnitelné faktory kardiovaskulárních onemocnění

Novinky

Internista radí: ovlivnitelné faktory kardiovaskulárních onemocněníInternista radí: ovlivnitelné faktory kardiovaskulárních onemocněnípublikováno: 25.4.2019

Nejen starší lidé jsou ohroženi kardiovaskulárními chorobami, týkají se již i dětí. Studie provedená v Amsterdamu zjistila, že obézní děti mají časné projevy srdečního onemocnění včetně vysokého krevního tlaku. Jak začít s prevencí srdečně-cévních onemocnění a co sám/ sama mohu změnit?

Hlavní příčinou všech kardiovaskulárních onemocnění je ateroskleróza, tj. ukládání tukových látek ve stěnách tepen, které vede k jejich postupnému zužování a následné nedokrevnosti různých orgánů

Hlavními ovlivnitelnými rizikovými faktory aterosklerózy jsou kouření, vysoká hladina cholesterolu, diabetes mellitus (cukrovka), vysoký krevní tlak (hypertenze), fyzická inaktivita a obezita.Jaký je názor internisty na důležitost tělesné aktivity ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním?
Pohybová aktivita je samozřejmě velmi důležitá. Právě její nedostatek spolu s nezdravým stravováním vedou k obezitě a vysoké hladině cholesterolu v krvi, onemocněním jako vysoký krevní tlak nebo cukrovka 2. typu. Když se k tomu přidá ještě kouření cigaret, rychleji se rozvíjí tzv. ateroskleróza (kornatění cév), která je hlavním viníkem kardiovaskulárních onemocnění, tedy především infarktu myokardu, mozkové mrtvice a ischemické choroby dolních končetin. Jistou roli hrají také  genetické faktory. Právě skupina pacientů ohrožená genetickou predispozicí vzniku aterosklerózy by měla  uvedená doporučení brát nejvážněji!

Celý rozhovor s internistou PNsP,  Alanem Plackem si můžete přečíst v dubnových  Zprávách z nemocnice
https://www.pnsp.cz/cs/novinky/zpravy-z-nemocnice/