Mimořádná prémie

Novinky

Mimořádná prémieMimořádná prémiepublikováno: 8.10.2019

I v roce 2019 se vedení nemocnice rozhodlo poděkovat svým zaměstnancům formou mimořádné prémie. Právě odměnou v celkové výši 4 milióny Kč chce potvrdit, jak moc si váží práce, kterou zaměstnanci nemocnice denně vykonávají. Ředitel nemocnice, Mgr.Tomáš Krajník uvedl, „ letošní odměny jsou plně v duchu rodinné nemocnice. To znamená, z toho co se podařilo dodatečně vydobýt, by měla mít užitek celá rodina“.

 

Prémie by měly být po schválení obou jednatelů vyplaceny ve výplatě za měsíc září. Finanční prostředky na ně použité jsou z poskytnuté nadlimitní péče v roce 2018 a dojednané jako mimořádná platba zdravotních pojišťoven.

 

Všem zaměstnancům za odvedenou práci děkujeme!