Nová služba - automatizované zabezpečené předávání zdravotnických dat a zpráv po internetu

Novinky

Nová služba -  automatizované zabezpečené předávání zdravotnických dat a zpráv po internetuNová služba - automatizované zabezpečené předávání zdravotnických dat a zpráv po internetupublikováno: 7.11.2013

Vážený pane doktore, Vážená paní doktorko,
dovolte nám, abychom nabídli novou možnost spolupráce s Podřipskou nemocnicí s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. .

Nabízíme službu, zajišťující automatizované zabezpečené předávání zdravotnických a dalších citlivých dat a zpráv po internetu. Tento způsob přenosu je plně v souladu s legislativními požadavky ČR na ochranu osobních údajů. Přenos dat probíhá mezi různými informačními systémy (aplikacemi) a je zabezpečen asymetrickou šifrou. Služba vystavuje podepsaná potvrzení o odeslání a příjmu každé zprávy a garantuje doručení zpráv.

Přínosy pro uživatele:
  • Rychlé a levné doručení zprávy
  • Dodržení maximálního zabezpečení citlivých informací
  • Doručení přímo do zdravotnické aplikace příjemce
  • Úspora práce a odstranění chyb při ručním přepisu výsledků a zpráv
  • Zvýšení dostupnosti zdravotnických informací a tím zvýšení efektivity léčby
  • Vyšší komfort pro pacienty i pro lékaře
  • Otevřenost systému – nezávislost na formátu přenášených dat
  • Respektování podmínek daných zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Doložitelnost odeslání a příjmu pomocí automaticky vystaveného potvrzení (doručenky)

Modelový příklad:

V laboratoři Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. je instalovaný server systému MISE, který uvolněné výsledky z laboratoře připravuje k odeslání určenému ambulantnímu lékaři. U ambulantního lékaře je nainstalován klient sytému MISE. Tento klient v nastavených intervalech zjišťuje přítomnost nových laboratorních výsledků. Poté dojde k automatickému příjmu výsledků. Pokud má lékař u svého ambulantního systému zakoupený modul pro import laboratorních výsledků, načtou se přímo do dokumentace pacienta. Pokud tento modul nemá, nebo to ambulantní systém neumožňuje, má lékař možnost výsledky vytisknout. Současně s příjmem výsledků (z různých laboratoří a dalších komplementárních pracovišť – např. RDG) je možné přijímat nejrůznější zdravotnické zprávy z jiných ambulancí nebo nemocnic (např. doporučení nebo propouštěcí zprávy) a těmto zařízením též zprávy odesílat (např. doporučení k hospitalizaci, konziliární vyšetření).

Děkujeme za důvěru a moc se těšíme na spolupráci
V případě dotazů, námětů či připomínek jsme kdykoliv k dispozici

Technický list MISE stapro: http://web2.stapro.cz/data/files/pl-mise.pdf