Očkování proti tuberkulóze

Novinky

Očkování proti tuberkulóze Očkování proti tuberkulóze publikováno: 2.12.2013

V novém roce bude v prostorách plicní ambulance( kalmetizace) obnoveno očkování proti tuberkulóze. Očkování bylo na několik měsíců z legislativních důvodů přerušeno.
Očkování je určeno jednak pro rizikové novorozence, kdy je ze zákona povinné. V takovém případě je očkování hrazeno z prostředků zdravotního pojištění. Rodiče budou o nutnosti očkovat novorozence informováni buď v porodnici nebo při první návštěvě pediatra po porodu.

Ostatní děti mohou být očkovány na základě žádosti rodiče, vhodnost očkování posoudí plicní lékař. Očkování je možno provádět po ukončení řádného očkování na ostatní infekční nemoci, nejlépe ve věku 6-12měsíců . V takovém případě není hrazeno pojišťovnou, cena bude od nového roku 500 Kč. Očkování proti tuberkulóze chrání proti závažným formám této nemoci jako je například bazilární meningitida či miliární tuberkulóza, dále chrání proti tzv. atypickým mykobakteriózám. Bližší informace o očkování je možné získat na plicní ambulanci v dopoledních hodinách nebo na tel. 416 858 260 sestra Koubková.