Organizační opatření

Novinky

Organizační opatřeníOrganizační opatřenípublikováno: 13.10.2020

Žádáme rodinné příslušníky našich hospitalizovaných pacientů, aby nevstupovali, pokud to není nezbytně nutné, do prostor nemocnice a balíčky pro své blízké zanechali na recepci u hlavního vchodu do nemocnice. Sestra z oddělení je vyzvedne a předá. Děkujeme za pochopení.