Plně digitalizované radiodiagnostické pracoviště

Novinky

Plně digitalizované radiodiagnostické pracovištěPlně digitalizované radiodiagnostické pracovištěpublikováno: 21.11.2013

Radiodiagnostické oddělení Podřipské nemocnici s poliklinikou s.r.o. prošlo zásadní modernizací. Nemocnice investovala do vybudování plně digitalizovaného pracoviště, propojeného informačního systému, digitálního zpracování snímků (systém PACS). Výsledky modernizace se pozitivně promítnou v péči o pacienty. Výhodou je rychlost vyšetření, nižší dávka záření pro pacienta, snadnější vyhodnocování pro lékaře, snadná archivace dat.

Digitalizace znamená, že pořízené snímky a záznamy se neuchovávají na filmech, ale v digitální podobě. Hovoříme o tzv. bezfilmovém provozu. technologií. Snímek je exponován na speciální kazetu s folií, na které se vytváří latentní obraz. Ten je potom získán ve speciálním přístroji - čtečce. To znamená, že jakmile je pacient osnímkován, může si každý lékař prohlédnout snímky pacienta na svém či na jakémkoliv jiném počítači v ambulanci. Výhodami archivace v elektronické podobě (anglicky PACS) jsou zrychlení přenosu snímků k popisu a ke klinickému lékaři a dále bezpečné, rychlé a trvalé uložení veškeré snímkové dokumentace.
Další nespornou výhodou je možnost konzultace snímkové dokumentace s
pracovišti vyššího typu v elektronické podobě. K odesílání obrazové dokumentace slouží zařízení ePACS. Problém není s CT, které je samo o sobě digitální.