Poděkování

Novinky

PoděkováníPoděkovánípublikováno: 26.4.2019

Datum: 24.04.2019 13:09


Dobrý den,

ráda bych Vám i vašemu týmu na odděleních LDN, JIP a interna poděkovala za poskytnutou péči o moji maminku.
Jsem ráda, že dbáte na lidský přístup a chováte se k pacientům nejenom vysoce profesionálně, ale taktéž s úctou a pochopením.

Musím veškerému personálu sklonit velkou poklonu zejména za poslední dny, kdy moje maminka pomalu umírala.

Ještě jednou děkuji za vzornou péči a starostlivost.

S pozdravem

Blanka Beržinská