Poděkování Internímu oddělení

Novinky

Poděkování Internímu odděleníPoděkování Internímu oddělenípublikováno: 12.3.2018

Dobrý den,

ráda bych touto cestou vyjádřila své upřímné poděkování lékařskému i nelékařskému personálu interního oddělení I patro.

Na oddělení jsem měla hospitalizovanou moji drahou maminku p.Hanzlíkovou, která byla velmi vážně nemocná.

Velký dík staniční sestře p.Velechovské, sestřičkám, sanitářkám i pomocnému personálu – celému kolektivu za pomoc v této těžké životní situaci, za jejich vstřícnost, laskavost a kvalitní péči, za kterou budu navždy vděčná.

Jejich práce je opravdu náročná nejen fyzicky, ale i psychicky, a přesto jsou stále ochotní, empatičtí, ale především stále LIDSKÝ.

Za to všechno vám všem mé „ VELKÉ DĚKUJI “

 

S pozdravem, Alena Cicáková