Poděkování Internímu oddělení

Novinky

Poděkování Internímu odděleníPoděkování Internímu oddělenípublikováno: 20.4.2018

20. dubna 2018
 

Děkuji touto cestou lékařům, sestrám a ostatnímu pomocnému zdravotnímu personálu pod vedením vrchní sestry, paní Ivety Hořejší za to, jak se o mě po celou dobu hospitalizace ukázkově starali a za to, jak vysokou úroveň zdravotní péče pacientům poskytují!

Pavla Valtrová