Poděkování pacientky

Novinky

Poděkování pacientkyPoděkování pacientkypublikováno: 26.8.2017

V loňském roce jsem prodělala operaci tříštivé zlomeniny tibie. Následnou rehabilitaci jsem absolvovala v rehabilitačním oddělení MUDr. Jany Hůlkové Roudnické nemocnice.
Děkuji touto cestou všem sestrám pod vedením vrchní sestry Marie Bukové a jmenovitě
paní Bc Mgr. Petře Maškové a paní Mgr. Simoně Tůmové, které se mně nejvíce věnovaly.
Přeji hodně pracovních i osobních úspěchů celému personálu.


Jiřina Havlová