Poděkování pacientky

Novinky

Poděkování pacientkyPoděkování pacientkypublikováno: 19.5.2019

Vážený pane řediteli!

Dovoluji si touto cestou poděkovat lékařům, sestrám i obslužnému personálu Podřipské nemocnice s poliklinikou za odborně provedený chirurgický zákrok na pravé ruce a za následnou péči při mé hospitalizaci. Cítila jsem se v prostředí nemocnice velmi dobře, stejně jako mé „kolegyně“ - spoluležící pacientky – byť jsme neměly pokoj s nadstandardní péči. Vyjádřete, prosím, mé poděkování panu prim. MUDr. Ondřeji Krajníkovi a celému personálu chirurgického oddělení – nemocnice má být na co hrdá. Ještě jednou děkuji a přeji Vám osobně i celému nemocničnímu kolektivu hodně pohody a klidu, které jistě v této době potřebujete!

Hana Korpalová, Roudnice nad Labem.