Poděkování pacientky

Novinky

Poděkování pacientkyPoděkování pacientkypublikováno: 16.6.2019

Po zlomenině pravé ruky jsem začala docházet do chirurgické ambulance vedené primářem Ondřejem Krajníkem. Chci upřímně poděkovat celému kolektivu - lékařům, sestřičkám a rehabilitačnímu oddělení, kam dosud docházím. Velice si vážím vysoké úrovně poskytované zdravotní péče a profesionálního přístupu k nám pacientům. Obzvlášť chci vyzdvihnout lidský přístup Jiřiny Horčové. 

Alena Došková