Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2017

Novinky

Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2017Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2017publikováno: 6.9.2017

Tak jako v minulých letech i letos Ústecký kraj poskytl na základě naší žádosti Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. dotaci ve výši 2.044.000 Kč.

Dotace je určena na zvýšení komfortu pacientů a může z ní být pořízeno základní lůžkové vybavení včetně příslušenství, přístrojové vybavení akutní lůžkové péče, zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru a další vhodné vybavení potřebné pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách akutní lůžkové péče. "Díky této dotaci a oproti minulým letům i rozšíření možnosti nákupu dalšího potřebného vybavení z této dotace, bude moci PNsP dovybavit a zvýšit poskytovanou péči. Nákupy z dotace budou probíhat standardně, tak jako v minulých letech a bude vyhlášena podlimitní veřejná zakázka", upřesňuje Bc. Petra Voglová, Vedoucí ekonomického úseku.

A co jednotlivá oddělení PNsP vybrala pro své pacienty a na co se tedy můžete těšit? Na oddělení JIP se pořídí nové monitory, na akutní lůžka pořídíme nový mobilní ultrazvuk, nová elektricky polohovatelná lůžka, zdravotní matrace antidekubitní pasivní, motodlahy ramenní a kolenní, transportní lehátka. Pro naše novorozenecké a dětské pacienty zakoupíme monitory EKG, fototerapii, kardiotokograf. Děkujeme a jsme velmi vděčni za finanční podporu od Ústeckého kraje.