Posila v kanceláři SSP

Novinky

Posila v kanceláři SSPPosila v kanceláři SSPpublikováno: 15.3.2017

Do Služeb Sociální péče Podřipské nemocnice s poliklinikou nastoupila 1.11.2016 nová sociální pracovnice. Paní Ivana Fáryová, DiS. začínala v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích, poté na Městském úřadu v Roudnici nad Labem na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Během rodičovské dovolené pracovala jako sociální pracovnice pečovatelské služby Farní charity Roudnice nad Labem.

Paní Fáryová se bude věnovat primárně klientům NRP ( Oddělení následné a rehabilitační péče) a klientům Denního stacionáře. Jak sama říká " práce mě baví především pro pestrost". Nejraději odpočívá s knihou nebo při procházce do přírody. S úsměvěm dodává, "že chodí rychle a ráda".