Pozor na podvýživu

Novinky

Pozor na podvýživuPozor na podvýživupublikováno: 28.3.2018

Nadváha je vnímána jako fyzicky neatraktivní a je sociována s dalšími negativními charakteristikami. Většina lidí spojuje nutriční poradnu s nadváhou, či obezitou, ale pozor, ani nízká hmotnost není automaticky synonymem zdraví. Proto se nutriční poradny zabývají klienty s hmotností pod zdravou hodnotou. Nemusí jít přímo o anorexii, či bulimii, ale podvýživu (malnutrici) ve smyslu špatného výživového stavu organismu. Jedná se o nepoměr mezi energetickým příjmem a výdejem nebo špatným poměrem základních živin ve stravě.

Nutriční terapeutka PNsP, paní Iveta Valešová se ve své poradně často setkává právě s klienty trpící podvýživou ( viz obrázek grafu pod textem).

Jak vypadá první návštěva u Vás v poradně?

V první řadě provádím klientovi základní měření na tělesném analyzátoru. Ten změří tuky, viscerální tuk, svaly, vodu, automaticky spočítá BMI a bazální metabolismus. Pokud je u klienta BMI pod 18,5 kg/m² jedná se o podvýživu. Dále provádím dynamometrii, což je měření aktuální prstové síly. Pokud je třeba, provádíme odběry krve v naší interní ambulanci. Podrobně si povídáme o životním stylu, správném složení stravy, výběru potravin a pokrmů a technologických úpravách. U podvyživeného klienta požaduji podrobný týdenní jídelní lístek k propočítání nutriční bilance. Zajímá mě složení bílkovin, tuků, sacharidů a celkový energetický příjem v KJ. Pokud se výsledek liší od doporučených dávek, konzultuji ho s MUDr. Jaroslavem Hnutou z oddělení gastroenterologie, který klientovi předepíše nutriční podporu ve formě popíjení speciálních drinků.

Jaká je další péče o pacienta?
Po měsíci se scházíme znovu a vše se opakuje.

 
Existují různé typy podvýživy?
Malnutrice energetická, která je spojena se sníženým příjmem potravy. V některých případech i s nějakým chronickým onemocněním. Vzniká měsíce nebo roky. A malnutrice proteinová, která vzniká při nedostatečném příjmu bílkovin. Vzniká v poměrně krátké době (  týdny při akutních onemocněních). Dochází k odbourávání svalů, snížení imunity, vzniká imobilizace, infekční komplikace, dekubity a rozpady operačních ran.

Pro objednání do nutriční poradny volejte Tel: 720 977 762.