Rozloučení s MUDr. Potočkovou

Novinky

Rozloučení s MUDr. PotočkovouRozloučení s MUDr. Potočkovoupublikováno: 20.10.2017

Po 16 letech jsme se loučili s vedoucí lékařkou plicního oddělení, MUDr. Libuší Potočkovou. Paní doktorka se rozhodla ukončit svou profesionální kariéru a odchází do penze.

Vedení nemocnice vyjádřilo paní doktorce poděkování za její dlouholeté pracovní nasazení a výbornou spolupráci. Ředitel nemocnice, Mgr. Tomáš Krajník popřál jménem svým i všech zaměstnanců paní doktorce pevné zdraví, mnoho elánu a spokojenost v soukromém životě.

Přejeme MUDr. Libuši Potočkové pevné zdraví, a aby ji nikdy neopouštěl její osobitý nadhled a smysl pro humor.