U nás jako doma Zprávy z nemocnice
Novinka

Slovo ředitele o kampani SPOLU MĚNÍME NEMOCNICI

Novinky

Slovo ředitele o kampani SPOLU MĚNÍME NEMOCNICISlovo ředitele o kampani SPOLU MĚNÍME NEMOCNICIpublikováno: 16.1.2019

Pane řediteli, co je cílem kampaně?

Vzhledem k tomu, že se nám dlouhodobě osvědčilo komunikovat s našimi klienty, pacienty a zjišťovat co považují za důležité, rozhodli jsme se zahájit nový rok touto kampaní, kdy si chceme ověřit, které investiční projekty vnímají naši pacienti jako klíčové a současně nejvíce přínosné.

Znamená to, že všechny představené projekty se v roce 2019 opravdu uskuteční a podle priority, kterou určí hlasující?

V rámci ISO – systému kvality se projekty plánují dlouho dopředu, nejedná se tedy rozhodně o žádné plané sliby. Samozřejmě tak jako celé zdravotnictví i my jsme limitováni zdroji, přesto bychom rádi většinu představených projektů uskutečnili v co nejkratší době. Za mého vedení si pacienti zvykli, že se nemocnice neustále rozvíjí a v tomto trendu chci pokračovat!

Rozhodl jste se hlasující odměnit poměrně hodnotnými cenami, jaký to má důvod? Jak bude zajištěna transparentnost losování výherce?

S přihlédnutím k faktu, že v poslední době panuje všeobecná neochota lidí zapojovat se do věcí veřejných, osobně těmto důvodům rozumím a to i vzhledem ke své nedávné zkušenosti, přesto bych v tomto případě rád, i za pomoci ceny motivoval veřejnost se k našim záměrům vyjádřit. Nemocnice je tu pro pacienty, a co víc nám může napovědět než jejich názor?

Losování ceny bude probíhat veřejně a bude jí zajišťovat externí osoba, její jméno zveřejníme včas, po ukončení hlasování.


Zajímáte se o roudnickou nemocnici? A věříte, že nyní může být i díky Vám ještě lepší? Kampaň SPOLU MÉNÍME NEMOCNICI BĚŽÍ OD 31.12 2018. Hlasovat můžete až do konce února. Více o projektech a cenách zde:
https://www.pnsp.cz/cs//novinky/spolu-zmenime-nemocnici/


Fotogalerie