Tiskové prohlášení výkonného ředitele

Novinky

Tiskové prohlášení výkonného řediteleTiskové prohlášení výkonného ředitelepublikováno: 11.6.2018

Tiskové prohlášení výkonného ředitele Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o., Mgr. Tomáše Krajníka,k rozhodnutí soudu ustanovit opatrovníka společnosti

 Vedení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. (PNsP)  informuje o rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4.6.2018 o ustanovení opatrovníka společnosti. 
 Toto rozhodnutí bylo podle našeho názoru zřejmě soudem učiněno pod dojmem poslední „kauzy", která měla za účel poškodit osobu Mgr. Tomáše Krajníka, výkonného ředitele PNsP a 50% společníka PNsP MUDr.  Josefa Krajníka. 
 Tzv. „odkloněné peníze", o kterých psala média jako Litoměřický deník nebo Lidové noviny se totiž nekonaly. Tato záměrně a účelově vytvořená kauza ze strany 50% společníka PNsP Ing. Jakuba Zavorala naopak poškozuje celou společnost PNsP, zaměstnance, dodavatele, pacienty. 

To, co je v obou médiích popisováno jako „nestandardní kroky" s cílem možná vyvolat paniku, že zhruba 450 zaměstnanců nedostane výplatu, neboť údajně Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bude posílat peníze do soudní úschovy, je hrubé zkreslení klasického provozního financování, nazývaném někdy jako faktoring.  Využívají ho prakticky nejen nemocnice, ale i další komerční subjekty s cílem zajistit výplatu faktur a mezd, pokud jsou delší doby splatnosti.

Díky kroku Ing. Jakuba Zavorala bude „opatrovnictví" stát společnost PNsP velké finanční prostředky, které mohly být využity na další rozvoj roudnické nemocnice.