Tomáš Krajník skončil na pozici výkonného ředitele PNsP

Novinky

Tomáš Krajník skončil na pozici výkonného ředitele PNsPTomáš Krajník skončil na pozici výkonného ředitele PNsPpublikováno: 2.11.2019

Osobně jsem se rozhodl opustit společnost k 31. 10. 2019. Přes vytvoření zisku 56 miliónů Kč za dobu mého působení, kdy při mém nástupu byla společnost ztrátová (13 miliónů Kč v roce 2013), čelím tlaku pana Zavorala a hlavně se neztotožňuji s koncepcí avizovaného nového majitele, který pravděpodobně část svojí společnosti Penta Hospitals CZ, s.r.o. hodlá prodat zahraničnímu investorovi. Pro mou budoucí práci nutně potřebuji motivaci a jasnou vizi, proč se věci provádějí a tu v současné době nevidím. Společně se mnou po 20 letech působení v roudnické nemocnici skončil i můj bratr, primář chirurgie“, vysvětluje důvody svého odchodu, Mgr. Tomáš Krajník, ředitel nemocnice.
 

Za všechny zaměstnance nemocnice děkujeme panu řediteli za 6 zásadních let, ve kterých dokázal prakticky nemožné a z tzv. zbytné nemocnice vybudoval nemocnici oblastní úrovně s komplexní péčí!


Fotogalerie