Tradiční vánoční výstava v PNsP

Novinky

Tradiční vánoční výstava v PNsPTradiční vánoční výstava v PNsPpublikováno: 5.11.2017

Srdečně Vás zveme na tradiční VÁNOČNÍ VÝSTAVU výrobků klientů Denního stacionáře.
Výstava se koná ve vestibulu u recepce. Vždy ve středu 29.11., 6.12. a 13.12. 2017 od 7:00 do 11:00.