Tradiční vánoční výstava v PNsP

Novinky

Tradiční vánoční výstava v PNsPTradiční vánoční výstava v PNsPpublikováno: 13.11.2019

Srdečně Vás zveme na tradiční VÁNOČNÍ VÝSTAVU výrobků klientů Denního stacionáře.
Výstava se koná ve vestibulu u recepce. Ve čtvrtek 21.11. a 28.11.2019 v čase od 7:00 do 11:00.