V roudnické nemocnici budou pomáhat vojáci

Novinky

V roudnické nemocnici budou pomáhat vojáciV roudnické nemocnici budou pomáhat vojácipublikováno: 11.1.2021

Dnes do roudnické nemocnice přijeli vojáci, kteří budou vypomáhat našim sestrám a sanitářům na interním covidovém oddělení s péčí o pacienty. 

Pomoci armády si v této nelehké době velice vážíme a děkujeme!