Zavádějící informace od města Litoměřice

Novinky

Zavádějící informace od města LitoměřiceZavádějící informace od města Litoměřicepublikováno: 3.5.2019


Na dotaz " Jak je tedy možné, že město (Litoměřice) usiluje o prodeji nemocnice až po tak dlouhé době" ? 
Odpovědělo vedení města následovně: " Dalším důvodem je bezesporu zachování chodu roudnické nemocnice v současné šíři poskytované zdravotní péče. Její provoz stojí každoročně zdravotní pojišťovny až 250 milionů Kč, které by za běžných okolností z velké části směřovaly na provoz naší nemocnice".

 

Vedení roudnické nemocnice je zděšeno reakcí vedení města Litoměřice na protesty zaměstnanců a obyvatel týkající se plánovaného prodeje litoměřické nemocnice. Jejich prohlášení je pouze účelovou snahou obrátit pozornost od podezřelých kroků některých politiků města Litoměřice spojených právě s plánovaným prodejem nemocnice. Vzhledem k tomu, že město je jediným vlastníkem nemocnice, je toto prohlášení jednak v rozporu s dobrými mravy a současně je naší nemocnicí vnímáno jako nekalosoutěžní jednání. Mgr. Tomáš krajník, ředitel Podřipské nemocnice s poliklinikou k prohlášení dále uvedl.

"Věřil jsem, že doba, kdy budete za současné problémy obviňovat někoho jiného a podobné praktiky jsou dávnou minulostí a to, že se managementu roudnické nemocnice podařilo nemocnici vést ziskově a ke spokojenosti pacientů je v tržní ekonomice jedinou správnou cestou. Rušení nemocnic a tím snižování konkurence není v zájmu pacientů ani vedení obou nemocnic. Pevně věřím, že obyvatelé Litoměřic nebudou ochotni přistoupit na snahu některých litoměřických politiků obrátit pozornost jiným směrem a budou i nadále klást logické otázky týkající se plánů města s prodejem jako doposud. Jsem si jistý, že obě nemocnice mohou prosperovat vedle sebe a měly by v zájmu pacientů spolupracovat, o což se také dlouhodobě snažíme. Zájem pacientů o roudnickou i litoměřickou nemocnici vysoce převyšuje možnosti obou zdravotnických zařízení, proto by politici neměli lhát a snažit se vyvolávat podobné nálady ve společnosti. Na závěr bych rád vedení města Litoměřice vzkázal, že úhrada od zdravotní pojišťovny není darem, ale odvedenou prací našich 450 zaměstnanců pro 50 000 pacientů“. Vedení roudnické nemocnice pevně věří, že toto prohlášení bylo neuváženou akcí jednotlivce a nereprezentuje názor celého vedení města Litoměřice.