Zjištění opatrovníka

Novinky

Zjištění opatrovníkaZjištění opatrovníkapublikováno: 2.8.2018

Dne 4.6.2018 rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem o ustanovení hmotně právního opatrovníka. Jeho úkolem je především zodpovědnost za fungování nemocnice jako takové. Mgr. Bc. Jan Mašek, zástupce kanceláře Administrace insolvencí CITY TOWER vykonávající institut hmotně právního opatrovnictví se vyjádřil, že jeho cílem není zasahovat do běžného chodu společnosti či podnikat kroky, které by mohly vést k omezení péče či snížení komfortu pro pacienty, protože nemocnice má zdravé a vyrovnané hospodaření a dosahuje velmi dobrých ekonomických výsledků.

Paradoxem je, že jedním z hlavních důvodů ustanovení opatrovníka byla kauza kolem údajného vyvedení 72 miliónů Kč z nemocnice do společnosti POHONA PH s.r.o. Toto bylo hmotně právním opatrovníkem prověřeno a na setkání zaměstnanců PNsP dne 13.7.2018 definitivně potvrzeno, že celá transakce je v pořádku a žádné pochybení zjištěno nebylo. Nejlépe to dokazuje skutečnost, že financování od stejné společnosti bylo opatrovnickou společností už 2x využito.

V současné chvíli probíhají intenzivní jednání nemocnice, opatrovnické společnosti spolu s bankami, které by měly umožnit nejen provozní, ale i investiční financování. Domníváme se, že je důležité udržet naplánované investiční záměry a proto těmto jednáním věnujeme maximální úsilí.