Zlepšujeme pro Vás

Novinky

Zlepšujeme pro VásZlepšujeme pro Váspublikováno: 18.1.2017

Chirurgická ambulance byla dovybavena novým elektrokoagulátorem. Jedná se o zařízení, určené k chirurgickým zákrokům. Přístroj pracuje s vhodně tvarovaným průběhem elektrického proudu, popř. jeho tepelnými účinky.Cílem je umožnit rychlé ošetření ran a zabránit krvácení.
Přístrojem lze také pomocí elektrických pulzů odstranit kožní nárůstky typu fibromů (nejčastěji jako stopkaté výrůstky na krku, v podpaží a tříslech) a drobné bradavičky.