ZMĚNA REŽIMU PŘI VSTUPU DO PNsP

Novinky

ZMĚNA REŽIMU PŘI VSTUPU DO PNsPZMĚNA REŽIMU PŘI VSTUPU DO PNsPpublikováno: 27.4.2020

Vážení pacienti,

vedení nemocnice reaguje na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a aktuální příznivý vývoj epidemiologické situace v České republice a v Ústeckém kraji. Na základě těchto informací vedení nemocnice rozhodlo o opětovném provádění plánovaných operací a poskytování veškeré ambulantní péče do běžného rozsahu.

Vzhledem k minimálnímu záchytu pacientů s rizikem COVID-19 v třídícím stanu bylo rozhodnuto o pozastavení jeho činnosti. Kontrola pacientů přechází na ambulance/ordinace, kam přichází. V případě zhoršení epidemiologické situace jsme schopni vrátit se zpět do režimu centrální kontroly.

Od 28. 4. 2020 pacienti již nebudou přicházet do ambulancí, ordinací a na oddělení přes třídící stan, ale budou chodit hlavním vchodem přímo do budovy. Budou cíleně dotazováni v ambulanci/ordinaci, kde jim bude změřena TT a proveden záznam o těchto skutečnostech do dokumentace.
 

POVINNOSTI PACIENTŮ PŘI NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE

 
  1. Telefonické objednání návštěvy na určitý čas, bude dodržen
  2. Zakryté dýchací cesty rouškou, šátkem, respirátorem
  3. Dodržování 2 m rozestupů i v čekárnách
  4. Při vstupu do ordinace si dezinfikovat ruce


PŘÍCHOD DO AMBULANCE TRN

 
  1. Vstup pouze přes hlavní budovu, nikoli vrátky
  2. Vyšetření na základě objednání nebo předchozí telefonické domluvy, jinak nebudete přijati
  3. Zakryté dýchací cesty rouškou, šátkem, respirátorem
  4. Dodržování 2 m rozestupů i v čekárně
  5. Při vstupu do ordinace si dezinfikovat ruce