Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost

Novinky

Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorostZměna ordinační doby lékařské pohotovostní služby pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorostpublikováno: 4.1.2016

Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost v Roudnici nad Labem

Ke zkrácení ordinačních hodin dochází na základě smlouvy mezi Krajským úřadem, Městským úřadem a poskytovatelem (roudnickou nemocnicí). Nemocnice dlouhé roky poskytovala péči nad rámec smluvně domluvených časů, po celých 24 hodin. „Dojít k tomuto rozhodnutí nebylo jednoduché, protože se jako rodinná nemocnice snažíme vždy hledat cesty jak zajistit co nejkomplexnější, kvalitní a vysoce profesionální služby i přes potíže a ekonomické restrikce českého zdravotnictví. Bohužel velmi kritická situace ve zdravotnictví nás nutí přijmout toto opatření a provozovat pohotovost pouze v rozsahu jako ostatní nemocnice. Přes naši snahu domluvit se s několika pojišťovnami na proplacení provedené péče, se situace prozatím nevyřešila a velká část péče poskytnuté v roce 2015 zůstává neuhrazená", vysvětluje Mgr. Tomáš Krajník, ředitel nemocnice a dále dodává, „preventivním omezením pohotovostní péče, neohrozíme hlavní, tzn. akutní zdravotní péči, tak jak je tomu ve většině okolních zdravotnických zařízení, ale zároveň, z důvodu vyčerpání finančních prostředků, nemůžeme dlouhodobě dotovat takový rozsah pohotovostní péče z vlastních zdrojů.

Akutní nedostatek zdravotnického personálu na trhu práce také zásadně zvyšuje náklady v tomto roce a je nezbytné zajistit dostatek prostředků na provoz našeho zdravotnického zařízení. Běžně také dochází k zneužívání lékařské pohotovostní péče v nočních hodinách, a tím k neodůvodněnému přetěžování našeho personálu, který se musí soustředit na skutečně akutní případy.

Podpora města této veřejné služby, kterou akutní a pohotovostní péče bezesporu je, se za posledních několik let limitně blíží nule. Dochází tak pouze k přeposílání peněz na lékařskou pohotovostní službu z rozpočtu kraje prostřednictvím města. Toto je také důvodem proč dochází od 1.1.2016 ke změně provozu dle existující smlouvy o poskytování LPS.

Akutní péče na všech lůžkových odděleních bude probíhat beze změn po celých 24 hodin.

Nové provozní doby jsou následující: stanoviště Roudnice nad Labem, (provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.), adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorostPo až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.) 

Další informace:
Bc. Eva Švecová
PR manažer, zákaznický servis
Email: zakaznickyservis@pnsp.cz
Telefon: +420 720 997 762
www.pnsp.cz