ZMĚNY V ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY V ROCE 2018

Novinky

ZMĚNY V ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY V ROCE 2018ZMĚNY V ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY V ROCE 2018publikováno: 5.1.2018

1/ Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že nejsme poskytovateli pohotovosti pro děti a dorost. Dětská pohotovost bude nově centralizována do nemocnice v Litoměřicích, která podporu kraje získala a bude nově tzv. spádovou LPS pro děti a dorost.
 

Odůvodnění:  Krajský úřad podporuje nyní v každém okrese jen jedno stanoviště pro zabezpečení provozu samostatných pohotovostních ordinací, a to i přestože v minulých letech poskytovala Podřipská nemocnice s poliklinikou (PNsP) pohotovost pro děti a dorost i pro část mělnického regionu, kde nemocnice s poliklinikou Mělník dětskou pohotovost nezajišťuje a nezajišťovala. Nově bude tedy pohotovost pro 3 ORP (Roudnicko, Lovosicko a Litoměřicko) podpořena Krajem pouze v Litoměřické nemocnici. To vše na základě rozhodnutí z roku 2012 a bez ohledu na nabídku Městského úřadu v Roudnici nad Labem dofinancovat 100% podílem krajskou dotaci. Mezitím také Nemocnice v LTM změnila právní subjektivitu a proto je tato činnost svěřena jiné společnosti, než bylo rozhodnuto v roce 2012. Podřipská nemocnice s poliklinikou nebyla s nabídkou na provozování LPS pro tento region vůbec oslovena a smlouva byla přímo nabídnuta nově vzniklé akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
 

„Dětská pohotovost v PNsP bojuje dlouhodobě s přetížeností lékařů. Dětští soukromí ambulantní lékaři se do služby nezapojuj nebo za podmínek, které jsou bez dotace kraje pro nemocnici neřešitelné. Tento stav je dlouhodobý, trvá de facto od července 1997. Nic na tom bohužel nezměnila ani loňská úprava zákona, která jednoznačně ukládá povinnost ambulantním lékařům pohotovostní služby sloužit“, vysvětluje lékařský ředitel, MUDr. Josef Krajník.

Příčinu vidí především v zákoně o zdravotních službách. Ten sice ukládá lékařům, kterým Kraj udělil oprávnění, povinnost podílet se na zajištění lékařské pohotovostní služby, nicméně nespecifikuje žádné bližší podmínky, za jakých by zde měl lékař sloužit. Aktuálně požadavky ambulantních lékařů podmiňující tuto službu není PNsP schopna zajistit. Proto se rozhodla požádat Kraj o navýšení finančních prostředků.
 

2/ LPS pro dospělé nadále zajišťují lékaři PNsP. Praktičtí soukromí lékaři pro dospělé se do služby nezapojují, ale o možné spolupráci s nimi neustále jednáme. Cítíme jako oprávněný požadavek, aby se do služeb LPS zapojili společně s kolegy z nemocnic, kdy tím vlastně poskytují službu nikoliv nemocnici, ale hlavně svým pacientům.
 

„Podřipská nemocnice s poliklinikou je ochotna dětskou pohotovost sloužit v případě, že dojde k domluvě s Krajským úřadem v Ústí nad Labem. Abychom prokázali dobrou vůli k zajištění těchto služeb, pokračuje pohotovost pro děti a dorost i v 1. polovině ledna a věřím, že k dohodě nakonec dojde i spoluprací s Městem Roudnice nad Labem, které rozhodlo, že polovinu nákladů bude nést. Ve stále složitější situaci českého zdravotnictví, které se kromě nedostatku prostředků potýká také s enormním nedostatkem zdravotníků, si nemůžeme dovolit tuto činnost dotovat a tím ohrozit poskytování akutní zdravotní péče“, uzavírá lékařský ředitel, MUDr. Josef Krajník.Další informace:
Bc. Eva Švecová
PR manažer, zákaznický servis
Email: zakaznickyservis@pnsp.cz
Telefon: +420 720 997 762
www.pnsp.cz