O nás

Vážení spoluobčané

roudnická nemocnice je v našem městě více než 135 let, od roku 1875. Naši předkové si ji postavili, aby měli kde řešit své bolesti a strasti, aby měli kde přicházet na svět jejich potomci a aby měli kde vyhledat pomoc, zejména ve stáří.


Podřipská nemocnice za ta léta prodělala mnoho změn, několikrát byla rekonstruována až do své dnešní podoby a mnohokrát musela bojovat i za svou existenci, neboť snahy o její zrušení se v historii, bohužel, periodicky opakovaly.Proč právě my?

Historie už od 1.7.1997

Její nejnovější historie se začala psát 1.7.1997, kdy byla bezúplatně převedena z Fondu národního majetku na město Roudnice nad Labem, které ji začalo samo provozovat. Nemocnice dostala nový management, investiční pomoc města a v současnosti jde o nadstandardně vybavené zařízení, které je provozováno ekonomicky efektivně, tedy beze ztrát.

Spolupracujeme s privátními lékaři

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o. velmi úzce spolupracuje s privátními lékaři ve spádové oblasti s cílem, aby občan, pacient a klient dostal vždy, když to potřebuje, tu nejkvalitnější péči.

Připojena Lékárna, Léčebna dlouhodobě nemocných a Sociální služby

Rozhodnutím zastupitelů města v Roudnici nad Labem byla v roce 1998 k nemocnici připojena i Lékárna, Léčebna dlouhodobě nemocných a Sociální služby.

Komplexní přístup

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky označilo tento model poskytování péče jako komplexní přístup, který je v souladu se světovými trendy sociální a zdravotní péče umožňující individuální přístup k pacientům, a označilo jej jako pilotní projekt České republiky.

Ocenění „Město seniorům“ a „Cena Františka Myšáka 2000“

Město Roudnice nad Labem i díky tomuto modelu péče získalo v roce 1999 ocenění v celostátní soutěži „Město seniorům“. Dalším oceněním kvality služeb sociální péče je i 1. místo a „Cena Františka Myšáka 2000“ udělené nadací Dětský mozek.

Lůžka následné péče

V nemocnici byla kromě akutní péče vytvořena i lůžka následné péče, kromě lůžek LDN, takže Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o. je dnes skutečně „rodinnou nemocnicí“ zajišťující příchod nového občánka na svět až po péči o seniory v jejich pokročilém věku.

Vysoká kvalita poskytované péče

V roce 2000, na principu standardů nemocnice prošla akreditačním procesem a byla tímto potvrzena vysoká kvalita poskytované péče.

Nadstandardně vybavena

Za pomoci města Roudnice nad Labem byla a je nemocnice nadstandardně vybavena ať už novým rentgenem firmy Philips, kolonoskopickým pracovištěm od firmy Pentax, sonografickým pracovištěm ALOKA 1700 a v minulém roce byl doplněn i počítačový tomograf, známé „cétéčko“, AURA, rovněž od firmy Philips. Vážení spoluobčané, právě i díky tomuto nadstandardnímu technickému vybavení a díky vysoké odbornosti lékařského a sesterského personálu jsme schopni v nepřetržitém provozu řešit všechny Vaše strasti a bolesti a být nápomocni k odstranění, či alespoň zmírnění Vašich zdravotních problémů.

Smluvní vztahy se všemi pojišťovnami České republiky

Máme uzavřeny smluvní vztahy se všemi pojišťovnami České republiky a přestože jsme dnes nemocnice soukromá, je u nás péče poskytována tak, jako v jiných zdravotnických zařízeních, na kartu pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny.

24 hodin denně, 365 dní v roce

V současné době rozbouřené hladiny kolem Českého zdravotnictví musíme zdůraznit, že i prvotní péči, Lékařskou pohotovost pro děti a dorost a pro dospělé, poskytujeme nepřetržitě, samozřejmě i o volných dnech, o sobotách, nedělích i svátcích. Jsme nemocnicí se čtyřmi základními primariáty a komplementem, která poskytuje své služby 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Mezinárodní certifikát kvality

Pečlivě se staráme i o nejbližší budoucnost, naši lékaři průběžně studují, zúčastňují se zahraničních seminářů a to především díky poskytnutému příspěvku z ESF ČR. Všichni jsme se pečlivě připravovali na získání mezinárodního certifikátu kvality v souladu s normou ISO 9001:2008, BSI-OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004. Tyto certifikáty kvality jsme úspěšně získali v měsíci listopadu 2007 a v roce 2010 úspěšně obhájili. Naším zájmem je doposud poskytované služby nejen udržet na stejné úrovni, ale neustále je zkvalitňovat a rozšiřovat.Závěrem

Vážení spoluobčané, na závěr nám dovolte abychom Vás, v případě, že budete mít jakoukoliv potřebu péče o své zdraví, pozvali do naší nemocnice, kde Vám na jednotlivých odděleních i v komplementu a odborných ambulancích poskytneme skutečně zodpovědně tu nejkvalitnější možnou péči a uděláme vše, co je v lidských silách, aby jste odcházeli spokojeni a aby Vaše případné starosti a bolesti byly úplně odstraněny nebo alespoň zmírněny na nezbytně možnou míru, pokud to Váš zdravotní stav jinak neumožní.