Agentura domácí péče Anežka

Domácí zdravotní péče (nazývaná také homecare) přispívá ke zvýšení kvality života v průběhu nemoci a k urychlení procesu uzdravení či k získání soběstačnosti. Je vhodná pro všechny věkové skupiny pacientů. Zdravotní sestry každý den navštěvují klienty v jejich domácnosti a poskytují jim odborné úkony tak, aby jejich léčba nemusela probíhat ve zdravotnickém zařízení.


Kancelář agentury Domácí péče Anežka se nachází v přízemí polikliniky PNsP.

Přehled poskytované péče:

Ošetřovatelská rehabilitace

(po zlomeninách, cévních mozkových příhodách, při Ošetřování ran a defektů (proleženiny, bércové vředy), stomií a katetrů roztroušené skleróze, po amputacích, výměnách kloubů apod.)


Slouží k návratu k soběstačnosti nebo udržení soběstačnosti.

Aplikace a nácvik aplikace inzulinu

Aplikace injekcí při bolestech

Odběry krve a moči

Monitoring zdravotního stavu

Sledování fyziologických funkcí

Podávání léků

Prevence zdravotních komplikací

Ošetřování chronicky nemocných

Péče o klienta v terminálním stádiu onemocnění

Odborná péče je indikována praktickým lékařem nebo lékařem specialistou a je poskytována
7 dní v týdnu včetně svátků a maximálně 3x denně.

Služba je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Výhody domácí zdravotní péče:

  • Pobyt v domácím prostředí má pozitivní vliv na psychiku klienta
  • V domácím prostředí je – na rozdíl od zdravotnických zařízení – minimální riziko tzv. nemocničních infekcí
  • Klient může být v nepřetržitém kontaktu se svými blízkými a v prostředí, které zná a kde se cítí dobře