ARO

Ambulance

ARO

Náš kolektiv zkušených lékařů a sester pracuje na moderně vybavených pracovištích, kde poskytujeme komplexní anesteziologickou péči na vysoké odborné úrovni.

Mezi tyto pracoviště patří nejenom operační sály, ale i ambulance, porodní sály, rtg apod. .


Specializované výkony a konsiliární činnost provádíme v podstatě v celém areálu nemocnice.

Podívejte se jak to u nás vypadá

Přehled poskytované péče:

Pro všechny operační obory - celková anestezie

Celková anestézie (narkóza) je přechodně navozený stav bezvědomí a sníženého nebo zcela vymizelého vnímání bolesti, který vzniká po podání léků, které Vám aplikuje anesteziolog a anesteziologická sestra infuzí nebo do směsi, kterou budete vdechovat.

Pro všechny operační obory - regionální anestezie

K tomuto typu znecitlivění patří i techniky, při kterých je místně působící anestetikum aplikováno jehlou do blízkosti nervů, vedoucích vjemy z operované oblasti nebo v oblasti páteře (epidurální, nebo spinální anestézie).

Porodnická regionální (epidurální) analgesie

Ať už z důvodů indikace porodníkem, nebo na vyžádání rodičky provádíme tzv. epidurální analgezii, kdy se v oblasti páteře zavede katétr, do něhož se aplikuje malé množství anestetika, které je možno i přidávat. Zabezpečí výraznou úlevu od bolestí a neohrozí ani matku a dítě.

Resuscitační péče

Zabezpečujeme v celém areálu nemocnice a v případě hospitalizace pacientů se selháním základních životních funkcí (dýchání, krevní oběh, vědomí) na JIP (int a chir.) se podílíme na jejich péči.

Konsiliární činnost a specializované výkony

Kdykoliv a kdekoliv v nemocnici u pacientů před operací, nebo v případě ohrožení selhání životních funkcí provádíme naše specializované konsilium. Pokud je to nutné provádíme též specializované anesteziolog. výkony (např. zavedení katétrů pro dlouhodobou infuzní léčbu, epidurální katétry apod.).

Péče o pacienta:

Péče o pacienta před jakoukoliv formou anestezie je komplexní, začíná ještě před operací jeho vyšetřením, pohovorem s výběrem vhodné anestezie, přípravou (léky), provedení vlastní anestezie, ale i péčí po anestezii (úleva od bolesti, apod.).