Laboratoř (OKB)

Ambulance

Laboratoř (OKB)

OKB sdružuje pracoviště klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a zajišťuje provoz krevního skladu. Své služby poskytuje nejen nemocnici, ale i privátním lékařům a dalším zdravotnickým subjektům ve spádové oblasti.


Laboratoř je vybavena biochemickými, imunologickými a hematologickými analyzátory s přímým napojením na PC.

Podívejte se jak to u nás vypadá

Přehled poskytované péče:

Vyšetření krve a moče

Odběry krve a moče

Vyšetření na vlastní žádost pacientů

Vyšetření provádíme i na vlastní žádost pacientů, cena vyšetření dle platného seznamu zdravotních výkonů.

Výsledky vyšetření jsou k dispozici v den odběru krve

Řada metod je využívána i veterinárními lékaři

Návštěvní hodiny

Pondělí až neděle 24 hod. - NONSTOP od 15,00 hod. zajišťuje chod laboratoře pohotovostní služba
Pondělí až pátek od 7,00 do 9,45 hod. odběry krve

Laboratorní příručka a žádanka

Laboratorní příručka

Velikost: 985 KB

Laboratoř je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, Auditu I. a Auditu II.

Kontrola kvality

Kvalita práce je sledována Národní referenční laboratoří ČR v kontrolních cyklech SEKK – Systém externí kontroly kvality, kterých se pravidelně účastníme. Certifikát, který na základě správně provedených vyšetřeních získáme, nám dává oprávnění k provádění jednotlivých vyšetření.