Plicní (TRN)

Ambulance

Plicní (TRN)

Plicní středisko se zabývá komplexní problematikou chorob dýchacích cest.

Součásti TRN střediska je ordinace, spirometrie a kalmetizace.


Naši péči vyhledávají pacienti nejen z naší spádové oblasti, ale i pacienti z Mělnicka, Kralupska, Lovosicka, Úštětska a Lounska.

Dle dotazníkových akcí prováděných na našem středisku je naše práce velmi kladně hodnocena.

Podívejte se jak to u nás vypadá

Přehled poskytované péče:

Diagnostika a léčba

  • Tuberkulosy
  • Zánětu průdušek(zejména chronických - CHOPN)
  • Průduškového astmatu
  • Rakoviny plic
  • Zápalu plic a pohrudnice a dalších méně častých onemocnění plic

Klinická vyšetření + hodnocení rtg snímků

Preventivní vyšetření

Vyšetření plicních funkcí (spirometrie)

Měření kyslíku v krvi pomocí oxymetru

Odběry materiálu na mikrobiologická a biochemická vyšetření

Diagnostické tuberkulínové testy

Inhalační lečbu

Očkování proti TBC

Pomoc kuřákům při odvykání kouření

Screening spánkové apnoe (chrápání)

Při nutnosti hospitalizace spolupracujeme:

  • s interním oddělením naší nemocnice
  • s plicním oddělením Masarykovy nemocnice Ústí n.L.
  • s Pneumologickou klinikou v Praze
  • s Odborným léčebným ústavem Martinovo údolí - Cvikov

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00 - 16.00 hod.
Úterý 7.00 - 14.00 hod.
Středa 7.00 - 13.00 hod.
Čtvrtek 7.00 - 15.00 hod.
Pátek 7.00 - 13.00 hod.

Preventivní vyšetření se provádí hlavně u kontaktů s TBC a pracovníků různých profesí v riziku prachů anorganických i organických,tepelné a fyzické zátěže.


Na kalmetizaci se provádí diagnostické testy v ambulanci i na lůžkových odděleních naší nemocnice a očkování proti TBC u dětí z rizikových skupin obyvatelstva a očkování proti TBC na žádost rodičů u dětí po 6. měsíci věku.