Praktický lékař pro děti a dorost

Ambulance

Praktický lékař pro děti a dorost

Oznámení pro pacienty o ukončení poskytování zdravotních služeb

Z personálních důvodů končí svoji činnost ordinace PLDD k datu 31. 8. 2020.


Datum, do kdy pacient / zákonný zástupce může předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateli zvolenému pacientem: 31. 10. 2020.


Po tomto datu bude dokumentace archivována v archivu PNsP. Pokud si kartu budete chtít vyzvednout, obraťte se prosím na hlavní sestru Mgr. Ivanu Lamkovou, Ph.D.