Stravování

HTS

Stravování

Poskytujeme stravovací služby v oblasti zdravotnictví, závodního stravování, poskytování obědů pro sociální služby či cizím strávníkům.


Naším cílem je zachování a zlepšování stávajících služeb, rozšíření nabídky, další aktivity stravovacího provozu v souladu s platnou legislativou.

+420 416 858 364

Přehled poskytované péče:

Obědy pro cizí strávníky za cenu 69,- Kč

V ceně je polévka, hlavní jídlo, nápoj. Výběr ze tří druhů jídel (ZA, ZB, ZC).

Online objednání stravy a jídelní lístek

Pro online objednání stravy a jídelní lístek použijte tento odkaz: https://strava.pnsp.cz/WebKredit/

Alergeny

Pro zobrazení seznamu alergenů použijte tento odkaz: Aktuální seznam alergenů


Vážení strávníci,

s účinností od 13. 12. 2014 v souladu s legislativou - Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům informujeme své zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).


Stravovací provoz je povinen označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Stravovací provoz má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.


Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označující alergen. Seznam legislativně stanovených alergenů s vyznačením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek bude v blízkosti jídelního lístku.