NRP - oddělení následné a rehabilitační péče

Péči věnujeme zásadní důležitost

Cílem je intenzivní rehabilitace, zvláště pacientů po CMP, traumatech a ortopedických operacích.


Pro potřeby ergoterapie je speciálně vybavená a upravená jedna místnost

+420 416 858 187

Přehled poskytované péče:

Specializovanou následnou ústavní péči

Specializovanou následnou ústavní péči zaměřenou převážně na včasnou rehabilitaci a ošetřovatelskou činnost, přípravu k soběstačnosti v domácím prostředí nebo v ústavech sociální péče.

Péči o klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence

Léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči včetně ergoterapie (léčba prací)

Propojení a spolupráce s akutními odděleními

Spolupráce se sociálními službami

Spolupráce s domovy důchodců a jinými sociálními zařízeními

Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti používání pomůcek

Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti používání pomůcek, informace o nabídce rehabilitačních a kompenzačních pomůcek od Zdravotních pojišťoven, informace pro rodinné příslušníky klientů o poskytování komplexní zdravotní ošetřovatelské a sociální péče.

Centrum technické pomoci

Umožňuje klientům zajistit rehabilitační a kompenzační pomůcky, které zapůjčujeme na přechodnou dobu do domácnosti klienta – invalidní vozíky, toaletní křesla, polohovací postele, antidekubitní matrace a pomůcky, různé druhy berlí, francouzské hole, vanový zvedák, schodolez, pomůcky osobní hygieny.

Návštěvní hodiny

Pondělí až nedělě od 10,00 do 18,00 hod.
Mimo návštěvní hodiny dle domluvy s personálem.
Informace o zdravotním stavu našich klientů se podávají v dohodnutém termínu s lékařem.

Přijímáme klienty nejen z našeho regionu.


Léčebna dlouhodobě nemocných je vybavena moderním zařízením. Pokoje jsou dvoulůžkové, vybavené mobilními polohovacími výškově nastavitelnými lůžky na elektrické či hydraulické ovládání. Koupelny jsou vybaveny mobilními hydraulickými sprchovými zvedáky, sprchovými panely pro bezpečnou hygienu.

Počet lůžek 44