Chirurgie

Oddělení

Chirurgie

Chirurgie

Chirurgické oddělení zajišťuje ošetřování akutních stavů v chirurgii a traumatologii v nepřetržitém provozu.


Lůžkové stanice ročně hospitalizují 2 100 pacientů a operační sály provedou ročně 1 500 operací.

+420 416 858 111

Podívejte se jak to u nás vypadá

Přehled poskytované péče:

Operace NPB klasicky i laparoskopicky

Operativa žaludek až rektum

Operativa žaludek až rektum s využitím staplerové techniky při nízkých resekcích

Laparoskopické operace

Laparoskopické operace žlučníku, laparoskopické appendektomie, laparoskopické i klasické operace všech druhů kýl, tříselné (TAPP), femorální (TAPP), pupeční i velké břišní (tension free metody - nesmáčivá síťka)

Operace haemorhoidů

Operace haemorhoidů klasicky i Longovou metodou, operace řitních píštělí a trhlin.

Thyreoidektomie (totální ev. subtotální) dle endokrinologa

Operace prsní žlázy

Operace dětí od 3 let věku (NPB, kýly tříselné, pupeční, fimosa)

Operace úrazů

Operace úrazů klasicky i miniinvazivně (monotraumata a jednodušší sdružená poranění) s použitím hřebovacích technik (PHN, UHN, PFN, UFN, DFN, UTN), dlahových technik (klasické i LCP dlahy) a zevních fixaterů.

Umělé kloubní náhrady (CKP, TEP coxae z traumatologické indikace)

Artroskopické operace kolen a ramen včetně stabilizačních

Plastiky LCA artroskopicky

Plastické operace

  • Dupuytrenova kontraktura
  • Autotransplantace - dermoepidermální štěpy
  • Lalokové plastiky
  • Z - plastiky

Ortopedické operace

Vždy přítomen II. atestovaný ortoped.


  • Epicondylitis
  • Syndrom karpálního tunelu
  • Halluces valgi včetně alloplastik
  • Subacromiální dekomprese
  • Arthrodesa

Hrudní operace

Ošetření pneumotoraxu, hemothoraxu, event. urgentní torakotomie.

Urologické operace - hydrokéla, fimosa

Cévní operace

Operace varikosního komplexu dolních končetin, řešení akutních tepenných uzávěrů - embolectomia.

Doporučené návštěvní hodiny

Pondělí až pátek od 15,00 do 18,00 hod.
Sobota, neděle a svátky od 14,00 do 18,00 hod.
Doba návštěvy na JIP 15 min. a maximálně 2 osoby
Informace o zdravotním stavu pacientů se podávají od 15,00 do 15,30 hod.

Počet lůžek (pokojů)

Počet nadstandardních pokojů 3
Počet lůžek JIP 4
Počet lůžek chirurgie 30
Počet lůžek traumatologie 30
Počet lůžek septické chirurgie 11

Složité stavy konzultujeme s vyššími pracovišti (Ústí nad Labem, Praha) okamžitě a za pomoci digitálního přenosu všech dat zabezpečenou počítačovou sítí.