Kontakt

Oddělení

Kontakt

+420 416 858 111 (278, 279)


fax: +420 416 858 278

MUDr. Bc. Jan Navrátil

primář oddělení

+420 416 858 279

MUDr. Zbyněk Oktábec

zástupce primáře

+420 416 858 281

Mgr. Jana Bezděková

Mgr. Jana Bezděková

vrchní sestra

+420 416 858 278