Interna

Oddělení

Interna

Interna

Interní oddělení zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu oboru vnitřního lékařství (kardiologie, gastroenterologie a metabolická péče).

+420 416 858 111

Podívejte se jak to u nás vypadá

Přehled poskytované péče:

Diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu vnitřního lékařství

Profilujícími obory jsou kardiologie, gastroenterologie a metabolická péče.


Nemocnice zajišťuje velmi kvalitní diagnostiku, např. spirální CT, sonografii atd. .


Lůžkové oddělení spolupracuje s dalšími odděleními, zejm. chirurgií, gynekologií, specialisty (RTG, neurologie, ARO, RHB a další) a zajišťuje konsiliární služby pro tyto obory.

Superkonsiliární péče

Superkonsiliární péče je pro naše pacienty zajištěna na klinických a dalších specializovaných odděleních fakultních a dalších nemocnic v Praze, Ústí nad Labem (např. Kardiologie Bulovka, s.r.o., Kardiochirurgická klinika VFN, Klinika kardiochirurgie IKEM, gastroenterologické oddělení a I. chirurgická klinika FN Motol, TRN Bukov – Ústí nad Labem Masarykova nemocnice aj.).

Propojení a spolupráce zdravotní a sociální péče

Významné je propojení a spolupráce zdravotní a sociální péče, zejména v následné péči o interní pacienty.

Doporučení návštěvní hodiny

Pondělí až pátek od 15,00 do 18,00 hod.
Sobota, neděle a svátky od 14,00 do 18,00 hod.
Doba návštěvy na JIP 15 min. a maximálně 2 osoby
Informace o zdravotním stavu pacientů se podávají od 15,00 do 15,30 hod.

Počet lůžek (pokojů)

Počet lůžek akutních 50
Počet lůžek JIP 4
Nadstandardní pokoje 3