Nejzávažnějšími stavy, kdy je potřeba volat tísňovou linku 155

Pohotovost

Nejzávažnějšími stavy, kdy je potřeba volat tísňovou linku 155

Nejzávažnějšími stavy, kdy je potřeba volat tísňovou linku 155, jsou zejména stavy bezprostředního ohrožení života a zdraví pacienta:

 • akutní poruchy vědomí až bezvědomí,
 • náhlé zhoršení zdravotního stavu u chronicky nemocných,
 • křeče a nově se vyskytující ochrnutí jedné nebo více částí těla,
 • zjevné poruchy dýchání a dušnost,
 • poruchy kardiovaskulární s doprovodnými symptomy, jako je bušení srdce, bolest na hrudi, náhlé změny krevního tlaku,
 • těžká zranění, vážné dopravní nehody se zraněním osob, silná krvácení a velké rány,
 • zavalený, zasypaný pacient,
 • tonutí,
 • popálení, poleptání,
 • stavy působící náhlou bolest či utrpení,
 • všechny zvláštní situace,
 • u nichž není vyloučeno akutní ohrožení životních funkcí,
 • změny chování a jednání ohrožující postiženého nebo jeho okolí.